Privacyverklaring aan cliënt

Privacyverklaring aan cliënt. Opgemaakt 11-04-2018

Ik (Carolina Janssen Natuurgeneeswijze & Drogist) ben wettelijk verplicht u duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens 25-05-2018.

  • Uw persoonlijke gegevens welke ik registreer zijn uw Naam, Adres en Woonplaats gegevens, e-mail, telefoonnummer en de persoonlijke en medische gegevens welke volgen uit de anamnese en vervolgconsulten die ik met u afneem. Deze geef ik schriftelijk aan u mee en kunt u bij een eventueel volgend bezoek meenemen zodat we het samen weer kunnen doornemen.
  • De Electro Acupunctuur volgens VOLL meting, de meet gegevens worden opgeschreven in het programma X-Kits-Brevis- patiëntenadministratie. De Back-ups zijn opgeslagen op een USB stick die bewaard ligt in een afgesloten lade. De enige die de code heeft om de lade te openen ben ik in mijn rol als therapeut. Deze gegevens worden ook niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden of voor andere doeleinde gebruikt dan ten behoeve van uw consulten. 1 jaar na het beëindiging van uw behandelingen bij mij als therapeut, zal ik al uw gegevens vernietigen. U kunt ook uw dossier meenemen na afronding van uw behandelingen. Dan zijn deze gegevens vanaf het moment van overname uw verantwoordelijkheid.
  • U heeft als cliënt te allen tijde recht op inzage van uw gegevens en/of het recht deze gegevens in overleg te wijzigen.
  • Het doel is, als u terug komt voor een vervolg consult, ik als therapeut de uitkomsten met het vorige consult kan vergelijken om verdere voortgang te bepalen en de eventuele belasting en middelen die we getest hebben nog kunnen nameten. Tevens kan ik u een natuurlijk middel laten toesturen aan de hand van uw gegevens.
  • De opgestelde rekening met uw gegevens wordt 7 jaar bewaard voor mijn (financiële) administratie in een afgesloten kast. Opnieuw ben ik als therapeut de enige die hiervan de code heeft. Na 7 jaar wordt deze versie vernietigd.
  • Eventuele uitwisseling via email zullen zo snel mogelijk worden gewist.
  • Mijn website heeft geen cookies of andere vormen van registratie.

Mijn bedrijfsnaam, inclusief de adresgegevens van mijn bedrijf en mijn contactadres voor privacygerelateerde vragen zijn:

Carolina Janssen Natuurgeneeswijze & Drogist  

Paradijsweg 39

2461TL  Ter Aar

Tel: 0172-609860

Email: c.e.m.janssen@hetnet.nl

KvK Nr: 28108311

Hierbij verklaart u na het lezen van bovenstaande akkoord te gaan met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gedurende de periode waarin u consulten afneemt bij Carolina Janssen Natuurgeneeswijze & Drogist, op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven staat. Indien u aanvullende vragen heeft hierover kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Indien u uw toestemming wilt wijzigen of opzeggen, dan kunt u mij dit schriftelijk laten weten en zal ik schriftelijk gehoor geven aan uw verzoek.

U ontvangt een kopie van dit formulier.

Naam:              _____________________________________________

Handtekening:  _____________________________________________

Datum:             _____________________________________________